Cum công nghiệp Ngọc Hồi - X.Ngọc Hồi -Thanh Trì - TP. Hà Nội
0987.326.000 - 0356.160.555